DONEER NU!

Persbericht

Streep door renovatieplannen OldSkoel

BURGERBRUG, 27 mei 2021 – De stichting OldSkoel heeft besloten af te zien van de renovatieplannen voor de voormalige Sint Josephschool in Burgerbrug. Het bestuur, de gebruikers en de vrijwilligers van de culturele ontmoetingsplek vinden de investering van bijna € 300.000 niet meer verantwoord gezien de tegenwerking die zij krijgen vanuit een deel van de dorpsgemeenschap en een aantal partijen in de gemeenteraad. “Het is een te groot risico geworden om ons te verbinden aan deze omvangrijke financiële en organisatorische verplichtingen als er bij sommigen zo’n weerstand tegen OldSkoel is”, aldus het bestuur.

Extra wrang is de beslissing omdat alle aangeschreven fondsen inmiddels de plannen van het OldSkoel-bestuur hebben goedgekeurd en de benodigde investeringen hebben toegezegd. Van de begrote € 300.000 heeft OldSkoel al € 250.000 gedekt.

 

Enthousiasme weg

“We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij deze beslissing en we betreuren dat het niet anders kan”, aldus voorzitter Peter van Vleuten. “Van meet af aan was er bijzonder veel steun, zowel vanuit het college als bij de fondsen, bij onze bouw- en projectadviseurs en natuurlijk bij onze eigen vrijwilligers en gebruikers. Maar de ondermijnende initiatieven in het dorp en de diverse negatieve commentaren vanuit partijen in de gemeenteraad van de afgelopen weken hebben alles in een heel ander perspectief gesteld. Wij zien geen grond meer om hier onze schouders onder te blijven zetten, het enthousiasme is weg. Teleurstellend om het schip in het zicht van de haven te laten stranden, maar dit is voor ons de juiste conclusie.”

 

Geen dorpshuis in Burgerbrug

De beslissing heeft zeer waarschijnlijk tot gevolg dat OldSkoel gaat verdwijnen. Het gebouw is in dermate deplorabele staat dat een duurzame voortzetting van de huidige activiteiten zonder renovatie niet mogelijk is. Een verdere ontwikkeling als dorpshuis voor Burgerbrug, waarover met de gemeente werd gesproken, is zonder deze investeringen eveneens van de baan.

 

Terug verkopen

Binnen de afspraken met de gemeente, die het afgeschreven pand vorig jaar onder strikte voorwaarden voor een symbolisch bedrag van € 1 aan de stichting verkocht, is overeengekomen dat OldSkoel het gebouw bij stopzetting van de activiteiten aan de gemeente moet terug verkopen voor hetzelfde bedrag. Wanneer dat gebeurt, moet het bestuur nog bepalen in overleg met de gemeente, de gebruikers en vrijwilligers.

foto: Calista van Amerongen