DONEER NU!

RENOVATIE

Renovatie OldSkoel

Het gebouw van OldSkoel dateert van 1925 en deels uit de jaren 70 van de afgelopen eeuw. Een oud pand dus, dat zichtbare sporen heeft van de tand des tijds. De Stichting OldSkoel heeft de oude school in 2020 gekocht van de gemeente Schagen voor het symbolische bedrag van € 1, met het plan om het gebouw te renoveren, te verduurzamen en geschikt te maken voor nog vele jaren van multifunctioneel gebruik.

Ondanks diverse hobbels in dit traject kon OldSkoel in 2022 de plannen definitief gaan vormgeven en op zoek gaan naar fondsen om die plannen te gaan uitvoeren. Daarvoor onderscheidden we drie belangrijke fasen voor een toekomstbestendig OldSkoel:

1. Noodzakelijk
2. Gewenst
3. Gedroomd

 

Fase 1: Noodzakelijk

Noodzakelijk was het herstel en reparatie van achterstallig onderhoud dat was ontstaan door veroudering en slijtage. Gevolg: ernstige daklekkages, verrotte en tochtige kozijnen, een permanent haperende centrale verwarming en een zeer slechte algehele staat van het gebouw.

Voor deze eerste fase zou een bedrag nodig zijn van ten minste € 111.000 om de ergste gebreken op te lossen, aangevuld met vele uren zelfwerkzaamheid van de gebruikers, vrienden en vrijwilligers van OldSkoel. In afwachting van onze gehoopte bijdrage vanuit diverse fondsen bood de gemeente Schagen aan dit bedrag in de vorm van een lening beschikbaar te stellen, een voorstel waarmee de gemeenteraad begin 2022 met tweederde meerderheid instemde.

Intussen presenteerde de Stichting OldSkoel het projectpan ‘OldSkoel Vooruit’ waarin de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn vastgelegd. Hiermee werden diverse fondsen benaderd. En gelukkig: in de loop van het jaar druppelden de toezeggingen daadwerkelijk binnen. De uitkomst: eind 2022 waren de toekenningen binnen om het groene licht te geven aan de noodzakelijke reparaties.

De realisatie van deze eerste fase is mogelijk dankzij bijdragen vanuit het programma LEADER voor plattelandsontwikkeling, waaraan de EU en provincie/gemeenten deelnemen. Daarnaast wordt het project van harte ondersteund door het VSBfonds en de Stichting DOEN.

LEADER is een EU-programma voor regionale en lokale plattelandsontwikkeling. Het programma is onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. LEADER kan ingezet worden voor onder andere projecten die gericht zijn op het behoud en ontwikkeling van de leefbaarheid van het platteland, sociale cohesie en beschikbaarheid van voorzieningen. De LEADER-methode is een bottom-up werkwijze voor regionale ontwikkeling: voor, door en van de burgers zelf. De subsidie wordt, naast de Europese bijdrage, aangevuld door provincies, gemeenten en/of waterschappen.

VSBfonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Het is daarmee een van de grootste particuliere vermogensfondsen in ons land. VSBfonds ondersteunt initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van geld, praktische kennis en netwerken. VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, draagt VSBfonds bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.

Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. Veel mensen werken vanuit ondernemerschap actief aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen ook een inspiratiebron voor anderen.

De rol van DOEN is om deze voorlopers in de eerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. Na deze eerste fase draagt DOEN de initiatieven waar mogelijk over aan andere partijen om de impact van de initiatieven te vergroten. Door het steunen van deze voorlopers versnelt DOEN de transitie naar een duurzame, sociale en creatieve wereld.

Fase 2: Gewenst

Na de herstelreparaties van het gebouw wordt het tijd voor verdere aanpassingen, die ervoor zorgen dat OldSkoel niet alleen moderner en geschikter wordt voor multifunctioneel gebruik, maar vooral ook zuiniger en duurzamer. Duurzaamheid, hergebruik en een circulaire samenleving horen immers bij de filosofie van OldSkoel. Dat uit zich onder meer in de inzameling van ‘tweedekans’-kleding en het in omloop houden van oude spullen. Ook gebruiken we zoveel mogelijk ecovriendelijke producten en proberen we materialen een nieuwe ronde te geven.

Een van de belangrijkste factoren voor duurzaamheid is uiteraard energie. Het is de wens van OldSkoel om toe te gaan naar een toekomst waarbij we zoveel mogelijk zelf onze energie genereren en op termijn geen gas meer gebruiken voor de verwarming. Daar komt bij dat het energiegebruik met afstand de grootste kostenpost is bij OldSkoel, dus ook in dat opzicht is zuinigheid essentieel.

Zuiniger omgaan met energie, en uiteindelijk zelfvoorzienend worden, is dus een van de hoofdpunten uit de meerjarenplannen van OldSkoel. Deze noodzaak wordt nog eens versterkt door de fors toegenomen energiekosten.

Aanvankelijk stond dit voor 2023/2024 op de agenda, maar dankzij de steun van (opnieuw) de Stichting DOEN komt deze fase eind 2022 een grote stap dichterbij. DOEN heeft in november 2022 de financiën toegekend voor de aanschaf van 40 zonnepanelen, zoals we hebben verwoord in het aanvullende projectplan ‘OldSkoel levendig op weg naar 0’. Dit aantal is voldoende om zo snel als mogelijk de overstap te maken naar een systeem van warmtepomp + warmteventilatie, waardoor OldSkoel naar ‘nul-op-de-meter’ gaat en het gebruik van gas kan beëindigen. De steun van Stichting DOEN heeft ervoor gezorgd dat deze toekomstplannen in één keer fors naar voren zijn gehaald. Ons streven is in 2023 ook de overgang naar energie-nul te bereiken met hulp van fondsen en/of investeerders.

 

Fase 3: Gedroomd

Na het bereiken van de gewenste energie-nul komen we op het terrein van gedroomde verbeteringen. Daarbij horen verdere modernisering van het OldSkoel-gebouw en verbetering van de faciliteiten. Daarbij denken we aan vervanging van de kleine pantry bij de aula door een beter geoutilleerde keuken, ten behoeve van de seniorenlunches en de ontmoetingsdiners. Maar ook voor de kleine catering bij vergaderingen en bijeenkomsten. Mogelijk komen er kookworkshops voor kinderen en/of alleenstaanden. De drie verouderde toiletgroepen staan op de agenda voor een samenvoeging, inclusief toilet voor bezoekers met een beperking. Ook de stroomvoorziening en verlichting kunnen vernieuwd en gemoderniseerd worden. De plannen hiervoor vallen nog in de categorie ‘dromen’, maar aangezien ook voorgaande fases zich versneld aandienden, ligt het in de planning om ook deze onderdelen binnenkort meer concreet te maken.

Verslag renovatie

Al te lang lekt het dak van de OldSkoel. Emmers vangen in de aula het water op. Het bestuur van stichting OldSkoel vraagt aandacht voor hun plannen. Zowel de media als de gemeenteraad bezoeken de OldSkoel.

 

Vrijdag 25 november worden de eerste spullen voor de renovatie van het dak afgeleverd. Op maandag 28 november kunnen de werkzaamheden van start.

 

OldSkoel
Grote Sloot 116a
1754 JJ Burgerbrug

De aula huren?
Neem contact op via info@oldskoel.nl