Privacybeleid

9 JUNI 2019

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden beheerd en ter beschikking gesteld door de culturele ontmoetingsplek OldSkoel (hierna aangegeven met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en OldSkoel), gevestigd te BURGERBRUG.

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij zelf. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

1. online als je onze website bezoekt: www.oldskoel.nl; en

2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je je aanmeldt als vriend tijdens een activiteit of evenement.

Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Ook wanneer je offline je gegevens met ons deelt, handelen we volgens dit privacybeleid.

 

De informatie die we verzamelen

Op onze website of via websites van derden verzamelen en/of ontvangen we de volgende informatie:

1. Persoonlijke informatie die je actief met ons deelt
Wij hebben je voornaam en e-mailadres nodig als je je aanmeldt als vriend van de OldSkoel.

Wanneer je je aanmeldt voor een betaald evenement, georganiseerd door de OldSkoel, vragen wij ook om je achternaam en telefoonnummer om je toegang te geven en om je te informeren over eventuele organisatorische zaken, eventuele voorwaarden of mogelijke onvoorziene omstandigheden (bijv. een annulering van een activiteit of evenement op het laatste moment).

Wil je de aula huren voor jouw activiteit of evenement? Dan hebben wij ook je adresgegevens nodig (straat, postcode, woonplaats, contactpersoon en eventuele bedrijfsnaam). Dit om de factuur op te kunnen maken.

2. Persoonsgegevens die om technische redenen en automatisch aan ons worden doorgegeven
In aanvulling op de bovengenoemde informatie, ontvangen wij bij de aankoop van een ticket jouw rekeninginfo (IBAN en BIC) via onze ticketdienst Chipta (zie: Servicediensten).

3. Persoonsgegevens die we ontvangen via andere bronnen
We kunnen ook informatie via derden verzamelen of ontvangen, bijvoorbeeld via onze pagina op Facebook.

Om de website optimaal te laten functioneren, maken we gebruik van noodzakelijke cookies. Daarvoor hoef je je toestemming niet te geven.

 

Hoe we je gegevens gebruiken

We gebruiken je gegevens om:

– je toegang voor een activiteit of evenement te bevestigen
– je factuur op te maken als je de aula huurt
– ondersteuning en/of extra informatie te bieden
– je feedback te vragen
– je te informeren over onze agenda

We sturen je onze vriendenbrief uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.

 

Het verwerken, opslaan en/of delen van je gegevens

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. De gegevens die je via onze websites met ons deelt, worden per beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We delen je gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Wanneer we informatie delen met anderen

Voor sommige handelingen maken we gebruik van externe servicediensten, waardoor zij (een deel van) jouw persoonlijke gegevens ontvangen en beheren. Hieronder lees je welke diensten we gebruiken. Tevens vind je een link naar hun privacybeleid.

E-mailservice
Voor onze vriendenbrief maken we gebruik van de e-mailservice ActiveCampaign.
privacybeleid ActiveCampaign

Ticketverkoop
Voor de ticketverkoop van sommige door OldSkoel georganiseerde evenementen werken we met ticketservice Chipta. De persoonsgegevens die je hebt ingevuld tijdens het kopen van je tickets, worden door Chipta ontvangen en beheerd. Wij hebben ook toegang tot deze gegevens. Als je via deze service tickets voor een evenement van OldSkoel hebt gekocht, voegen wij je voornaam, e-mailadres toe aan onze vriendenlijst, beheerd door de e-mailservice ActiveCampaign (zie hierboven).
privacybeleid Chipta

 

Bewaartermijn van jouw gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens met ons hebt gedeeld. Jouw aanmelding voor onze vriendenbrief wordt opgeslagen en bewaard, totdat jij je afmeldt. Na afmelding worden jouw gegevens per direct verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, aanpassing of wissen van jouw persoonsgegevens. Onder aan iedere vriendenbrief die we versturen, kun je jezelf uitschrijven van onze vriendenlijst.

Lukt het je niet je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen? Neem dan contact op via info@oldskoel.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren en je inzicht geven in de gegevens die we van jou hebben.

 

Klachten

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@oldskoel.nl.

Ook wijzen we je op je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Informatie die jij zelf deelt met derden

Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf openlijk via onze website of Facebookpagina deelt met derden – bijvoorbeeld via een comment – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

 

Vragen over ons privacybeleid

In geval van ontwikkelingen in de privacywetgeving of een aanpassing van onze websites kan dit privacybeleid worden bijgewerkt.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je ons mailen via info@oldskoel.nl.