DONEER NU!

OldSkoel

In het voormalige schoolgebouw van de oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is sinds maart 2017 de OldSkoel gevestigd. Een culturele ontmoetingsplaats voor de inwoners van het dorp Burgerbrug, maar ook voor mensen uit de regio en toeristen.

Opening
Op 17 maart 2017 werd de “OldSkoel” officieel geopend door wethouder Jelle Beemsterboer.

OldSkoel nu
De 4 lokalen en 2 andere ruimtes worden gebruikt door een aantal kunstenaars, een brocantewinkel, een tweedekans kleding- en sieradenwinkel en een kindercoach.

Activiteiten en pluktuin
Er zijn veel verschillende activiteiten, zoals yogalessen, voorstellingen, concerten, markten en de Tafel van 10. Tevens is er elke vrijdag een open koffietafel met huisgemaakte taart. In de zomer kunnen mensen tegen een vrijwillige bijdrage bloemen plukken uit de pluktuin.

Verhuur
Ook is het mogelijk om tegen een zeer redelijk tarief de aula te huren. Voor meer info vul het contactformulier in.

In 2018 kreeg de OldSkoel een ‘make-over’: het donkere groen werd vervangen door een frisse appelgroene kleur.

Historie

De oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is in 1925 begonnen met zo’n 50 leerlingen. Tot die tijd was er een openbare school waar kinderen van alle gezindten naar toe gingen.

 

De school heeft bange tijden gekend. Het leerlingenaantal liep terug, het gebouw werd oud en in afwachting van een besluit over de toekomst niet goed meer onderhouden. Lang is gesproken over de toekomst van de school en zelfs of er nog wel bestaansrecht was voor een school in Burgerbrug. Gelukkig voor Burgerbrug is uiteindelijk toch gekozen voor nieuwbouw. Aan de overkant van de Grote Sloot staat een fantastisch mooie nieuwe school die in de herfst van 2015 in gebruik is genomen.

Actie

Toen de nieuwe school in gebruik werd genomen, bleef de oude school staan. De gemeente en de stichting Sarkon (waaronder de Sint Josephschool valt) hadden geen vastomlijnde plannen met het oude gebouw, dat niet meer bewoonbaar/bruikbaar was te maken zonder hoge kosten. Het gebouw stond leeg en raakte door vandalisme en gebrek aan onderhoud rap in steeds slechtere staat.

Een aantal dorpsbewoners zag dit met lede ogen aan en besloot om actie te ondernemen. Op initiatief van dorpsbewoonster Jessica Heetebrij, vanaf het begin gesteund door Cora en Cees Rutsen en met hulp van een groot aantal vrijwilligers is het gebouw opgeknapt.

Ibrahim
Ter herinnering aan Ibrahim.

Noodplan voor OldSkoel

Stichting OldSkoel heeft bij het college van B&W van de gemeente Schagen een Noodplan ingediend voor financiële steun om acute reparaties te kunnen uitvoeren, zodat onze culturele ontmoetingsplek de komende tijd kan overleven.

Onze aanvraag volgt op de aanbeveling die onafhankelijke onderzoekers in september aan de gemeente deden in hun feitenrelaas: ‘Help OldSkoel de winter door’. Het gaat in het Noodplan om reparatie van het al tijden ernstig lekkende dak, vervanging van doorgerotte kozijnen en een reparatie van de cv. Met de aanvraag is een bedrag gemoeid van ruwweg € 111.000.

Oorspronkelijk was ons plan om het pand van OldSkoel in 2021 grondig te renoveren en herinrichten, te isoleren en energieneutraal te maken. Met toezeggingen van investeerders en fondsen hadden we al in april 2021 € 250.000 weten te verwerven van de benodigde € 300.000. De renovatie had volgens planning afgelopen oktober achter de rug moeten zijn.

Renovatieplannen stilgezet

Voorjaar 2021 ontstond er in het dorp en bij enkele partijen in de gemeenteraad opeens commotie over de vraag of de verkoop van het pand door de gemeente wel op de juiste wijze was verlopen. Dit zorgde ook voor tegenstellingen in het dorp en de politiek. Een slepende zaak, die ertoe leidde dat de gemeenteraad een onafhankelijk extern onderzoek liet instellen naar het verloop. Ondertussen legde deze situatie dermate veel druk en onzekerheid bij OldSkoel dat we ons in mei genoodzaakt zagen de renovatieplannen te annuleren en de toegekende bijdragen terug te geven. Sindsdien lagen de plannen van OldSkoel stil, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek.

Hernieuwde aanvragen

Het onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat er geen onregelmatigheden zijn gevonden in het verkoopproces en er geen redenen zijn om de verkoop ongedaan te maken. OldSkoel kan dus gewoon door. Door al dit tijdverlies is de staat van het pand echter zo achteruitgegaan dat er nu een noodoplossing nodig is alvorens de stichting OldSkoel de renovatieplannen opnieuw kan opstarten, inclusief hernieuwde aanvragen bij de diverse fondsen.

 Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld de benodigde 111.000 euro in de vorm van een lening te verstrekken. De gemeenteraad beslist op half februari 2022 of zij instemt met die lening.

Ondertussen is OldSkoel gestart met hernieuwde aanvragen bij de fondsen die eerder hun financiering toezegden. Steunen zij ons opnieuw, dan zal de lening van de gemeente daarmee worden terugbetaald.

OldSkoel

In het voormalige schoolgebouw van de oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is sinds maart 2017 de OldSkoel gevestigd. Een culturele ontmoetingsplaats voor de inwoners van het dorp Burgerbrug, maar ook voor mensen uit de regio en toeristen.

Opening
Op 17 maart 2017 werd de “OldSkoel” officieel geopend door wethouder Jelle Beemsterboer.

OldSkoel nu
De 4 lokalen en 2 andere ruimtes worden gebruikt door een aantal kunstenaars, een brocantewinkel, een tweedekans kleding- en sieradenwinkel en een kindercoach.

Activiteiten en pluktuin
Er zijn veel verschillende activiteiten, zoals yogalessen, voorstellingen, concerten, markten en de Tafel van 10. Tevens is er elke vrijdag een open koffietafel met huisgemaakte taart. In de zomer kunnen mensen tegen een vrijwillige bijdrage bloemen plukken uit de pluktuin.

Verhuur
Ook is het mogelijk om tegen een zeer redelijk tarief de aula te huren. Voor meer info vul het contactformulier in.

In 2018 kreeg de OldSkoel een ‘make-over’: het donkere groen werd vervangen door een frisse appelgroene kleur.

Historie

De oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is in 1925 begonnen met zo’n 50 leerlingen. Tot die tijd was er een openbare school waar kinderen van alle gezindten naar toe gingen.

De school heeft bange tijden gekend. Het leerlingenaantal liep terug, het gebouw werd oud en in afwachting van een besluit over de toekomst niet goed meer onderhouden. Lang is gesproken over de toekomst van de school en zelfs of er nog wel bestaansrecht was voor een school in Burgerbrug. Gelukkig voor Burgerbrug is uiteindelijk toch gekozen voor nieuwbouw. Aan de overkant van de Grote Sloot staat een fantastisch mooie nieuwe school die in de herfst van 2015 in gebruik is genomen.

Actie

Toen de nieuwe school in gebruik werd genomen, bleef de oude school staan. De gemeente en de stichting Sarkon (waaronder de Sint Josephschool valt) hadden geen vastomlijnde plannen met het oude gebouw, dat niet meer bewoonbaar/bruikbaar was te maken zonder hoge kosten. Het gebouw stond leeg en raakte door vandalisme en gebrek aan onderhoud rap in steeds slechtere staat.

Een aantal dorpsbewoners zag dit met lede ogen aan en besloot om actie te ondernemen. Op initiatief van dorpsbewoonster Jessica Heetebrij, vanaf het begin gesteund door Cora en Cees Rutsen en met hulp van een groot aantal vrijwilligers is het gebouw opgeknapt.

Ibrahim
Ter herinnering aan Ibrahim.