GROTE TOEKOMSTPLANNEN

VOOR DORPSHUIS OLDSKOEL

De gemeente Schagen heeft het OldSkoel-gebouw en de grond op 5 oktober 2020 verkocht aan de stichting OldSkoel. Het pand was al in 2017 door de gemeente tijdelijk in bruikleen gegeven.

In een paar jaar tijd is de belangstelling voor de activiteiten van OldSkoel en enorm gegroeid. Elk jaar neemt het aantal bezoekers toe. Daarom wilden we dit tijdelijke karakter graag omzetten naar een perspectief van minimaal tien à vijftien jaar. Dat was echter heel moeilijk, omdat het afgeschreven gebouw er slecht aan toe is. Een grote renovatie is hoogst noodzakelijk. Samen met de gemeente hebben we daarom gezocht naar mogelijkheden. OldSkoel heeft intussen diverse fondsen aangeschreven en doet formele aanvragen om de financiering van haar plannen te ondersteunen. Daarbij is het voor subsidieverstrekkers essentieel dat de aanvrager ook eigenaar is.

De gemeente Schagen heeft mede daarom op ons verzoek het perceel inclusief schoolgebouw aan de stichting OldSkoel verkocht voor een symbolisch bedrag. Daardoor kunnen we zelfstandig door met de renovatieplannen en financieringsaanvragen. Ook krijgt OldSkoel de functie van dorpshuis voor Burgerbrug e.o.

Wat begon als een tijdelijk project, krijgt nu dus een verdere toekomst, voor iedereen in Burgerbrug en omgeving. Met behoud van het oorspronkelijke karakter en de inzet van al onze huurders en vrijwilligers!

OldSkoel

In het voormalige schoolgebouw van de oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is sinds maart 2017 de OldSkoel gevestigd. Een culturele ontmoetingsplaats voor de inwoners van het dorp Burgerbrug, maar ook voor mensen uit de regio en toeristen.

Opening
Op 17 maart 2017 werd de “OldSkoel” officieel geopend door wethouder Jelle Beemsterboer.

OldSkoel nu
De 4 lokalen en 2 andere ruimtes worden gebruikt door een aantal kunstenaars, een brocantewinkel, een tweedekans kleding- en sieradenwinkel en een kindercoach.

Activiteiten en pluktuin
Er zijn veel verschillende activiteiten, zoals yogalessen, voorstellingen, concerten, markten en de Tafel van 10. Tevens is er elke vrijdag een open koffietafel met huisgemaakte taart. In de zomer kunnen mensen tegen een vrijwillige bijdrage bloemen plukken uit de pluktuin.

Verhuur
Ook is het mogelijk om tegen een zeer redelijk tarief de aula te huren. Voor meer info vul het contactformulier in.

In 2018 kreeg de OldSkoel een ‘make-over’: het donkere groen werd vervangen door een frisse appelgroene kleur.

Historie

De oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is in 1925 begonnen met zo’n 50 leerlingen. Tot die tijd was er een openbare school waar kinderen van alle gezindten naar toe gingen.

 

De school heeft bange tijden gekend. Het leerlingenaantal liep terug, het gebouw werd oud en in afwachting van een besluit over de toekomst niet goed meer onderhouden. Lang is gesproken over de toekomst van de school en zelfs of er nog wel bestaansrecht was voor een school in Burgerbrug. Gelukkig voor Burgerbrug is uiteindelijk toch gekozen voor nieuwbouw. Aan de overkant van de Grote Sloot staat een fantastisch mooie nieuwe school die in de herfst van 2015 in gebruik is genomen.

Actie

Toen de nieuwe school in gebruik werd genomen, bleef de oude school staan. De gemeente en de stichting Sarkon (waaronder de Sint Josephschool valt) hadden geen vastomlijnde plannen met het oude gebouw, dat niet meer bewoonbaar/bruikbaar was te maken zonder hoge kosten. Het gebouw stond leeg en raakte door vandalisme en gebrek aan onderhoud rap in steeds slechtere staat.

Een aantal dorpsbewoners zag dit met lede ogen aan en besloot om actie te ondernemen. Op initiatief van dorpsbewoonster Jessica Heetebrij, vanaf het begin gesteund door Cora en Cees Rutsen en met hulp van een groot aantal vrijwilligers is het gebouw opgeknapt.

Ibrahim
Ter herinnering aan Ibrahim.

GROTE TOEKOMSTPLANNEN

VOOR DORPSHUIS OLDSKOEL

De gemeente Schagen heeft het OldSkoel-gebouw en de grond op 5 oktober 2020 verkocht aan de stichting OldSkoel. Het pand was al in 2017 door de gemeente tijdelijk in bruikleen gegeven.

In een paar jaar tijd is de belangstelling voor de activiteiten van OldSkoel en enorm gegroeid. Elk jaar neemt het aantal bezoekers toe. Daarom wilden we dit tijdelijke karakter graag omzetten naar een perspectief van minimaal tien à vijftien jaar. Dat was echter heel moeilijk, omdat het afgeschreven gebouw er slecht aan toe is. Een grote renovatie is hoogst noodzakelijk. Samen met de gemeente hebben we daarom gezocht naar mogelijkheden. OldSkoel heeft intussen diverse fondsen aangeschreven en doet formele aanvragen om de financiering van haar plannen te ondersteunen. Daarbij is het voor subsidieverstrekkers essentieel dat de aanvrager ook eigenaar is.

De gemeente Schagen heeft mede daarom op ons verzoek het perceel inclusief schoolgebouw aan de stichting OldSkoel verkocht voor een symbolisch bedrag. Daardoor kunnen we zelfstandig door met de renovatieplannen en financieringsaanvragen. Ook krijgt OldSkoel de functie van dorpshuis voor Burgerbrug e.o.

Wat begon als een tijdelijk project, krijgt nu dus een verdere toekomst, voor iedereen in Burgerbrug en omgeving. Met behoud van het oorspronkelijke karakter en de inzet van al onze huurders en vrijwilligers!

OldSkoel

In het voormalige schoolgebouw van de oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is sinds maart 2017 de OldSkoel gevestigd. Een culturele ontmoetingsplaats voor de inwoners van het dorp Burgerbrug, maar ook voor mensen uit de regio en toeristen.

Opening
Op 17 maart 2017 werd de “OldSkoel” officieel geopend door wethouder Jelle Beemsterboer.

OldSkoel nu
De 4 lokalen en 2 andere ruimtes worden gebruikt door een aantal kunstenaars, een brocantewinkel, een tweedekans kleding- en sieradenwinkel en een kindercoach.

Activiteiten en pluktuin
Er zijn veel verschillende activiteiten, zoals yogalessen, voorstellingen, concerten, markten en de Tafel van 10. Tevens is er elke vrijdag een open koffietafel met huisgemaakte taart. In de zomer kunnen mensen tegen een vrijwillige bijdrage bloemen plukken uit de pluktuin.

Verhuur
Ook is het mogelijk om tegen een zeer redelijk tarief de aula te huren. Voor meer info vul het contactformulier in.

In 2018 kreeg de OldSkoel een ‘make-over’: het donkere groen werd vervangen door een frisse appelgroene kleur.

Historie

De oude katholieke basisschool Sint Joseph in Burgerbrug is in 1925 begonnen met zo’n 50 leerlingen. Tot die tijd was er een openbare school waar kinderen van alle gezindten naar toe gingen.

De school heeft bange tijden gekend. Het leerlingenaantal liep terug, het gebouw werd oud en in afwachting van een besluit over de toekomst niet goed meer onderhouden. Lang is gesproken over de toekomst van de school en zelfs of er nog wel bestaansrecht was voor een school in Burgerbrug. Gelukkig voor Burgerbrug is uiteindelijk toch gekozen voor nieuwbouw. Aan de overkant van de Grote Sloot staat een fantastisch mooie nieuwe school die in de herfst van 2015 in gebruik is genomen.

Actie

Toen de nieuwe school in gebruik werd genomen, bleef de oude school staan. De gemeente en de stichting Sarkon (waaronder de Sint Josephschool valt) hadden geen vastomlijnde plannen met het oude gebouw, dat niet meer bewoonbaar/bruikbaar was te maken zonder hoge kosten. Het gebouw stond leeg en raakte door vandalisme en gebrek aan onderhoud rap in steeds slechtere staat.

Een aantal dorpsbewoners zag dit met lede ogen aan en besloot om actie te ondernemen. Op initiatief van dorpsbewoonster Jessica Heetebrij, vanaf het begin gesteund door Cora en Cees Rutsen en met hulp van een groot aantal vrijwilligers is het gebouw opgeknapt.

Ibrahim
Ter herinnering aan Ibrahim.